تبلیغات
旅行案内 ペルシャ語 日本語同時通訳 مترجم ژاپنی. اداری.فنی.صنعتی.تخصصی - کیمونو و چای سنتی ژاپنی

پشتیبانی

کیمونو و چای سنتی ژاپنی

زن ژاپنی معتقد است «انسان دو نفس دارد یکی خوب و یکی بد. نفس خوب او را هدایت می کند و نفس بد او را گمراه می کند.» عروسکهایی کاغذی را در جشنی گرد هم آورده و برخی از آنها را سمبل بدی بسازد و در مراسمی آنها را به دور افکند و ذهنیتی را به عینیت بدل کند. دست هنرمند او می تواند با انتقال گناه به عروسک یا او را در آب دریا بشوید و پاک کند یا در آب رودخانه به نیت وارستگی رها سازد.کیمونوکیمونوی ژاپنی

«هیتا ماتسوری» یک جشنواره عروسکی است که همه ساله در 3 مارس در ژاپن برگزار می شود. در آن روز برای خوشبختی و رشد خوب دختران 3 تا 7 ساله دعا می خوانند و بعد از مراسم دعا و خوردن شیرینی مخصوص عروسکها را در آب رها می سازند.[ جمعه 7 اسفند 1394 ] [ 08:14 ق.ظ ] [ امیر سرخانی ]